Tæl noderne

Du er her

I denne lektion ser på de forskellige nodeværdier der er indenfor noder. Nodeværdier hentyder til hvor lang tid en node varer efter du har spillet den på guitaren.

Del Tæl noderne lektionen på de sociale medier

I denne lektion ser på de forskellige nodeværdier der er indenfor noder. Nodeværdier hentyder til hvor lang tid en node varer efter du har spillet den på guitaren.

  • En fjerdedelsnode varer 4 slag. Det kan du tælle som: 1-2-3-4, hvor du anslår på 1.
  • En halvnode varer 2 slag. Det kan du tælle som: 1-2-3-4, hvor du anslår på 1 og lader tonen klinge to slag og anslår igen på 3. slaget.
  • En ottendedelsnode varer kun ½ slag af en fjerdedelsnodes varighed, og er derfor dobbelt så hurtig som en fjerdedelsnode. Den kan du tælle som: 1&-2&-3&-4&, hvor du anslår på hvert tal og '&'.
  • En sekstendedelsnode varer kun ½ slag af en halvnodes varighed, og er derfor dobbelt så hurtig som en ottendedelssnode. Den kan du tælle som: 1 e & a & 2 e & a & 3 e & a & 4 e & a & , hvor du anslår på hvert tal og bogstav.

Bemærk at du istedet for "&" kan skrive tælningen med "+"  hvor plus erstatter og tegnet:

  • 1+2+3+4 = 1&2&3&4 

Men det er meget nemmere at sige "og" end det er at sige "plus", når det går stærkt
 

Nodeværdier
Nodeværdier

I øvelsen ovenfor kan vi tydeligt se hvordan du skal de forskellige nodeværdier.

Tælning af 16dedelse noder
Tælning af 16dedelse noder

Facebook kommentarer

Forfatter