Strum med tommel og fingre

Du er her

De fleste forbinder det at strumme akkorder på guitaren med anvendelse af plekter. Men det behøver ikke være sådan. I denne øvelse ser vi hvordan man kan strumme med tommel og fingre. Fingrene spiller nedad strengene og tommelen tages i brug når vi spiller opad strengene.

I denne øvelse ser vi på hvordan du kan strumme akkorder med brug af tommel og fingrene sammen. Som billedet viser så anslår du strengene i nedadgående retning med fingrene og i opadgående retning med tommelen. Bemærk hvordan hånden er bøjet når du anslår strengene nedad. Fingrene er samlet og bøjer ved den yderste knogle. Derudover er pegefingeren klar til at guide de andre fingre til at følge med sig. Når strengene er blevet anslået med fingrene drejer du hånden en smule og bruger tommelen til at anslå strengene i en opadgående retning.

Strum op
Strum op med tommelfinger
Strum ned med fingrene
Ned og op strum på en Am akkord

Her ser vi et eksempel på hvordan man strummer på en Am akkord. I tabulaturen ser vi en pil i nedad gående retning og en pil opad gående retning. Tommelen spiller opad og fingrene spiller nedad.

I videoen skifter vi imellem Am og E. Men vi bruger også andre akkorder. Dog er det ikke væsentligt hvilke akkorder vi bruger, da det er højre hånd vi kigger på.

Spillestil

Strum med tommel eller plekter

Genre

Strum akkorder