Akkordopbygninger - del 1

Du er her

Grib akkorden

Vi vil nu kigge på hvad man skal bruge når man konstruerer en akkord ved at kigge på akkordopbygninger, dvs opbygningen af en akkord. I del 1 kigger vi på intervaller. For at lave en akkord skal man forstå lidt om intervaller. Som er afstande imellem toner.

Lad os kigge på hvad intervallerne hedder, og hvordan de opstår - det hedder intervallerne:

Intervallernes navne

Afstand Hedder
1 til 1 Prim (samme tone gentaget)
1 til 2 Sekund
1 til 3 Terts
1 til 4 Kvart
1 til 5 Kvint
1 til 6 Sekst
1 til 7 Septim
1 til 8 Oktav (samme tone 7 toner højere eller lavere)
1 til 9 None
Interval eksempel 1 med tabulatur og noder

Jeg håber ikke du lod dig afskrække af noderne. Hvis du ikke kan læse noder (er der mange guitarister der ikke kan), så kan du bare ignorere noderne og læse de toneangivelser der står efter tone i oversigten overfor.

Interval eksempel 2 med tabulatur og noder

Forvirret over hvad tallene på linjerne står for? Så kig her

Vi ved jo at akkorder består af toner. Tre toner der skaber en harmoni. Men hvordan konstruerer man en akkord. Hvad er dens opbygning?

Facebook kommentarer