Hvad er fortegn

Du er her

Kvintcirklen

For at se hvilken toneart en melodi er skrevet i, kan man kigge på fortegn i partituret. Antallet af '#' og 'b' i partituret afgører tonearten. Disse fortegn kalder vi for faste fortegn*.

Fortegn Giver tonearten:
0 C/Am
# G/Em
## D/Bm(Hm)
### A/F#m
#### E/C#m
##### B*/G#m (*H)
###### F#/D#m
b F/Dm
bb Bb*/Gm(* B)
bbb Eb/Cm
bbbb Ab/Fm
bbbbb Db/Bbm*(B)
bbbbbb Gb/Ebm
C dur fortegn
C og Am har ingen fortegn
Fis mol 0 fortegn
3 # (kryds) giver A dur eller F# moll

Kan du læse noder kan du se at tonerne C, F, og G har # foran sig i A dur tonearten i eksemplet oven for i partituret. Dvs. at disse skal spilles som: C#, F#, og G# igennem hele partituret, da de er faste fortegn.

Fortegn og kvinctcirklen

  • Den midterste akkord = C og den har 0 fortegn.
  • Mod uret ved denne er b tonearten (første b = F akkorden)
  • Med uret ved denne er # tonearten (første # = G akkorden)
Kvintcirklen
Kvintcirklen

*) Løse fortegn varer kun i en takt mens de faste fortegn varer i samtlige takter. Ønsker du at spille et C uden # kan du opløse det (annulere det) i en takt, men når C kommer igen i næste takt skal det spilles som C#, da de faste fortegn vinder over de løse.

For at se hvilken toneart en melodi er skrevet i, kan man kigge på fortegn i partituret. Antallet af '#' og 'b' i partituret afgører tonearten. Disse fortegn kalder vi for faste fortegn*.

Facebook kommentarer