Dur

Durtreklang. Skrives med stort bogstav for grundtonen. Grundtone + stor terts + lille terts = dur akkord. (Den lille terts er en kvint i interval fra grundtone, dvs 5 toner op fra grundtonen)

Interval

1 3 5