Anmeldelse af Earmaster Pro 6

Du er her

Vores test af hørelære programmet Earmaster Pro 6 viser at programmet minder en del om forgængeren Earmaster 5, men at derer kommet over 2000 ny lektioner til, som fordeler sig over 2 komplette kurser: Et standardkursus (alle stilarter) og et Jazz-kursus (med swing og jazz akkorder). Så den nye udgave har på papiret meget at byde på.

Først lidt om hvad den nye udgave kan
De inkluderede aktiviteter gør det muligt for trænede musikere såvel som for begyndere at opøve deres evne til at bruge øret til at identificere, transkribere, læse fra bladet og spille intervaller, akkorder, skalaer, rytmer og melodier. De fleste af de nye funktioner og forbedringer i EarMaster Pro 6 har deres oprindelse i de mange ønsker, programmørerne har fået fra brugere i hele verden over de sidste mange år - lige fra musikskoleelever over professionelle tour-musikere og undervisere til førende musikskoler som Berklee College of Music, hvor EarMaster stilles til rådighed for alle tilknyttede.

I praksis fungerer programmet også rigtigt godt. Det er nemt at bruge, inspirerende og ikke mindst sjovt. Program flowet er flydende og stabilt og programfladen ligner sig selv, dog med en lille smule ændringer i layout. Dog ikke voldsomt som der jo heller ikke er nogen grund til.

Det med at synge melodi linjer ind fungerer utroligt fejlfrit. Du får bare en melodi linje serveret og efter et metronom klik er det din tur, og programmet responderer med det samme med en bedømmelse af det du har sunget. Ganske snildt. Her skal man være opmærksom på at man skal synge nøjagtigt det der bliver spillet og ikke som jeg gjorde (se video) en oktav under. Det er ikke kun tonerne der skal være rigtige men også tonehøjden.

Eneste kritiske bemærkning jeg har er at funktionerne der styrer spørgsmål og svar burde være ens for alle øvelser. Det var f.eks. meget svært at synge melodi diktat frit uden at få lov at genhøre det der blev sunget. Desuden er sværhedsgraden på tværs af øvelsetyperne meget forskellig, f.eks er det tilladt i akkord delen at skelne imellem et stor sekund og et lille sekund ved at spille det på klaveret først uden at det påvirker dit svar, mens man i melodi diktat skal ikke engang får lov at genhøre melodien, og det vel at mærke i en af de første lektioner.

Desuden savner jeg en funktion der hedder: her er et lille sekund, her er et stort sekund, i starten af hver lektion så man til fulde kan forstå det man er ved at blive testet i.

Ang. stabilitet, så kørte programmet helt fejlfrit bortset fra en enkelt gang hvor den i mac udgaven ikke viste noderne som man skulle synge. Den fejl har jeg ikke fået igen, men jeg er opmærksom på den og det kan være at der findes en opdatering af programmet. I min test kørte jeg kun den første opdatering af Earmaster Pro 6.

Konklusion
Earmaster er stadig i version 6 et højt anbefalelsesværdigt værktøj til at træne sit gehør. Det sammenholdt med de nye funktioner og de kollosale 2000 lektioner gør programmet meget interessant både for førstegangs køberen og dig som måske har slidt version 5 op i et par år :)

Programmet er set til 250 kr

Programmet leveres på 6 sprog Engelsk (US og UK), Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk og Dansk og er kompatibelt med Win 8/7/Vista/XP og Mac OS 10.5+ Intel.

Husk at se video hvor jeg demonsterer og tester programmet, og ikke mindst mig selv

Rating

0
No votes yet

Kategori

Software
Anonyms billede

Facebook kommentarer