Anmeldelse af nodeprogrammet Dorico Pro 3

Anmeldelse af nodeprogrammet Dorico Pro 3

Du er her

Ved første øjekast kan man se at vi snakker et fuldblods stykke software til nodeskrivning. Ganske pædagogisk bliver man mødt af hjælpe dialoger med frem og tilbage navigation der har til formåls at introducere dig til programmets mange funktioner på en blid og struktureret måde.

I samme stil som vi kender det fra Earmaster får man en velkomst menu med nogle basale valgmuligheder for at komme igang med sit projekt. I det her tilfælde er der dog tale om nogle for mig uvante muligheder, når vi taler nodeprogram. Programmet beder mig om at vælge nogle “players”, og det kan bedst oversættes som musikere på dansk. Alt afhængigt ens projekt, og behov kan man vælge imellem en “solo player”, en “section player”, og et “ensemble”. 

Nodeprogrammet Dorico figur 1
Nodeprogrammet Dorico figur 1

Når det gælder os guitarister så er det nok sjældent at vi får brug for andet  valgmulighed 1 med solo player.
I det hele taget har vi knapt nok brug for denne introduktions menu, og er man først kommet igang med at skrive sine første noder og har gemt sit projekt så spørger programmet heller ikke mere om  hvilken player man ønsker, men derimod får man mulighed for at åbne et eksisterende projekt i oversigten “recent projects”, i en slags steinberg hub menu. Da programmet er produceret af Steinberg der også står bagved DAW programmet Cubase og Nuendo, og programmets bruger også deres velkendte grålige layout.

Når man er blevet mere vant til at bruge Dorico kan man starte nye projekter ved at vælge File>New from template>Solo>Guitar(with tablature). Her kan man hurtigt komme igang med at skrive noder ind. Dog bliver man mødt med en hvid skærm med en overskrift der hedder “Untitled project x”, og  med kun to takter. 

I modsætning til andre nodeprogrammer som Guitar Pro så skaber Dorico ikke automatisk en ny takt når man er færdig med at indskrive noder i takt 1. Ej heller blander programmet sig i om du har skrevet flere noder ind end hvad der normalt er tilladt for at overholde det antal nodeværdier der skal være for at overholde en taktart. Det er en meget tydelig indikator på at ordet professional i lige så grad gælder for den person der sidder bagved personen. Programmet forventer at man som slutbruger har forstand på at skrive noder og blander sig som default ikke i hvad du skriver, men til gengæld leverer den det du skriver på en pæn og overskuelig måde. Man kan dog nemt få programmet til at automatisk at udfylde nodeværdierne korrekt i hver takt og skabe nye takter. Det gøres ved at vælge taktart i højre sidebar. I modsætning til Guitar Pro hvor den spørger om taktart når man starter nyt projekt.

Nodeprogrammet Dorico figur 2
Nodeprogrammet Dorico figur 2

Høj indlæringskurve

Programmet har en meget høj indlæringskurve i forhold til andre programmet som Primus og Guitar Pro, selv Band In A Box er nemmere at bruge når det gælder at komme i gang med programmet og at bruge det på en professionel måde.
En typisk test opgave ville være at indtaste nogle noder man finder i en af sine sangbøger, f.eks. højskole sangbogen. At skrive de noder ind er ganske enkelt i Primus og Guitar Pro.
I Dorico skal man først vænne sig til deres sidebar i venstre sider med en bjælke med værktøjer, som vi kender det fra Adobe programmer som Photoshop. Denne række af valgmuligheder bliver man nødt til at kende for at få gavn af programmet.

Når man indskriver noderne afspiller den dog lyden fra midi instrumenter som standard. Lyden på Halion Sonic SE er ihverfald bedre end midi GM lyd, og minder om den ægte vare, men der er store forskelle i kvaliteten på de forskellige instrumenter man vælger. Her skal man nok gå på jagt for at finde den helt rigtige lyd. Har man overskud til det kan man være heldig at finde en lækker lydene stålstrenget guitar, og dyrker man dybere i Halion’s univers kan man også skabe fede effekter som arpeggio og rumklang, man kan også høre hvordan instrumentet lyder på akkorder som C, Am og G7 før man tager dem i brug. Halion kræver en del af slutbrugeren for at skabe effektive resultater, men man kan lade sig inspirere af sange der følger med Dorico programmet. Disse er både spændende at se på og at lytte til.
Nu er det ikke Halion vi skal bedømme, men vi er rimeligt tilfredse med det, og alene at det følger med Dorico lover godt for selve brugeroplevelsen af Dorico. Det skader aldrig at de noder man indskriver også lyder godt når man afspiller dem.

Udseendet af de noder man skaber i Dorico ser lækre ud allerede ved første øjekast og har udviklerne af programmet været fornuftige i at vælge et standard af “papiret” på 200%. Afstanden imellem noderne ser også korrekt ud og er visuelt stimulerende for øjnene. Alene G-nøglen ser også helt rigtig ud. Man føler at man sidder med et professionelt stykke partitur foran sig. Det er lækkert!

Nu er det jo primært guitar vi har fokus på at oprette i programmet og derfor er både guitar noder og tablatur noget vi har testet. Når vi taller visuelle effekter til noderne skuffer Dorico ikke. Der er et hav af effekter at vælge imellem der angiver slide, hammer on, bends osv. Sidstnævnte bliver ganske smart vist korrekt i tablaturen når man har “droppet” et bend på en valgt node. Man kan også bruge grafiske effekter til at vise streger og pile imellem noderne. Kort sagt man skal grave meget dybt for at finde noget som Dorico ikke har at tilbyde indenfor visuelle lækkerier på, over og under noderne. Det er ikke lykkedes os at finde noget som vi føler mangler. Nu er lækkerier jo gode at have, men det vigtigste i et nodeprogram er at det kan oprette noder, og vise og afspille disse korrekt. Og det kan Dorico uden problemer.

Noget man skal vænne sig til når man indskriver noderne er at der oven over nodelinjen er x antal lodrette orange streger der indikerer rytmen. Når man skal indsætte en node kan man slide til venstre og højre før man slipper musen for at indsætte. Når man har gjort det sker der tilsyneladende en hel masse på skærmen og Dorico indsætter ikke kun noden men flytter markøren for at indikere at du nu kan indsætte en ny node ved markøren, og hvis der er brug for det så laver den også en ny takt og laver en bindebue fra den sidste node i takten over til den første i den nye takt. Det er alt sammen noget man kan finjustere når man lærer programmet bedre at kende men er noget man lige skal vænne sig til når man er vant til at bruge andre node programmer.

Vi har tidligere nævnt Guitar Pro, og i det program kan man med tastaturet bevæge sig frit rundt til højre og venstre som vi kender det fra diverse regneark. Alt imens man skriver tal for at indikere hvilket bånd man ønsker at indsætte sin tabulator node. Det kan man heldigvis også gøre i Dorico man skal dog først pege på den linje (streng) hvor man ønsker at skrive noden. Her kan man skrive et 1 tal for at spille et C i 2. bånd. Ombestemmer man sig kan man skrive et 3 tal for at spille et D osv.
Her går programmet dog ikke automatisk videre og sætter sig i venteposition ved næste takt eller node efter man har indskrevet et tal. Det gør programmet for at tillade at du kan ombestemme dig hvis du ændrer mening som i ovennævnte eksemple. Først når man klikker igen på nodelinjen indsætter den din node (dit tabulator tal). Dog kan du heldigvis også bevæge dig frit uden musen og gå fra højre til venstre og indsætte noderne/tallene direkte. De førnævnte orange streger viser dig hvor du kan indsætte dine tabs noder. Og disse streger (de orange) som er et slags grid kan ændres frit i programmet så du kan få endnu flere stiger eller mindre, alt efter behov. Ganske smart!

Selvom programmet har en høj indlæringskurve så gør Dorico en dyd  ud af at få brugeren til at føle sig velkommen og yder stor hjælp til at få alle i gang med de førnævnte hjælpe dialoger. Udover det kan man se informative videoer der er en samling videoer som de har på Youtube i en høj kvalitet hvor alle funktioner bliver grundigt gennemgået med zoom ind på f.eks. indsættelse af noder og effekter. Disse videoer findes ikke kun på Youtube men er også tilgængelige inde i programmet og ligger 

Vi har som altid når vi tester programmer fokus på hvor stabilt programmet har været i testperioden. Her klarer Dorico sig utroligt godt. Ikke en eneste gang har programmet frosset eller gået ned. Der har ikke været en eneste fejlmeddelse på skærmen og ej heller nogle opgaver som programmet ikke har kunnet udføre. Ganske imponerende!

Nodeprogrammet Dorico figur 3
Nodeprogrammet Dorico figur 3

Flows

Er man som jeg ny i programmet lægger man med det samme mærke til at Dorico kalder partituret for flows eller rettere inddeler musikken i sektioner med musik i hvert projekt som flows. Det kan være “movements” eller sange. Dermed kan man have flere og forskelliger sektioner af noder og sange inde i et projekt. Ideelt til undervisningsbrug hvor man underviseren skal vise eleven flere måder at spille en sang på eller f.eks demonstrere fingerspil på flere sange, i stedet for at lave forskellige projekter baseret på sange. Hermed kan man have flere sange i et projekt. Ganske smart. Det svarer lidt til flere optagelser gemt i det samme projekt i et DAW program som Garageband, Logic eller Pro Tools.

En smart ting ved Flows er også at man får en slags indholdsfortegnelse gemt sammen med projekt der viser titlen på de sange man har oprettet i projektet som flows. Her kunne man dele sangen op i A, B, A sektioner eller tydeligt skrive f.eks: Fingerspil Takt 1 til 10 som første overskrift og Fingerspil Takt 10 til 12 som en anden overskrift.
Måske ikke så meget vi guitarister har brug for, da det er udviklet til noder med flere musikere som et bigband eller et strygerorkester, men ikke desto mindre meget rart og funktionelt for guitarunderviseren.

Om flows skriver Steinberg udviklerne selv:

Flows er separate musikspænd i dit projekt, for eksempel bevægelser eller sange. Hvert projekt indeholder mindst én flow, og som standard inkluderer hvert layout musikken fra hver flow i dit projekt. Hvis du opretter en ny strøm i Dorico, sker der følgende: Al musik, du skriver til den nye flow, inkluderes automatisk i den eksisterende full score og instrumental dellayouts. Du kan ekskludere enhver strøm fra ethvert layout ved at deaktivere det respektive flowkort. Alle spillere tilføjes til den nye flow. Du kan ekskludere spillere fra strømmen ved at deaktivere det respektive spillerkort.

Nodeprogrammet Dorico figur 4
Nodeprogrammet Dorico figur 4. Visning af indholdsfortegnelse med brug af Flows

Setup | Write | Engrave I Play | Print

Dorico har 5 arbejdsområder som er hovedfuktioner man får brug for i programmet.

Setup:

Her kan man sætte sine players. En player er en musiker.
I Dorico kan en spiller repræsentere en individuel musiker eller flere musikere.

Solo-afspillere er individuelle musikere, der kan spille et eller flere instrumenter, for eksempel en klarinettist, der dobbeltværker på altsaksofon eller en perkussionist, der spiller bastromme, cymbaler i sammenstød og trekant.

Sektionsspillere repræsenterer flere musikere, der alle spiller det samme instrument, for eksempel kan en vioolsektionsspiller repræsentere otte skriveborde for musikere, eller en sopransektionsspiller kan repræsentere hele sopranafsnittet i en blandet stemmevalg

Write:

I skrivetilstand kan du oprette din musik. Du kan indtaste noter og notationer i dit projekt, foretage ændringer i eksisterende musik og slette noter og notationer

Engrave:

Der er nogle vigtige forskelle mellem skrivetilstand og graveretilstand. Skrivetilstand er det sted, hvor du indtaster din musik og lader Dorico lægge alt ud ved hjælp af dets standardindstillinger eller andre globale indstillinger, du har tilsidesat. Graver mode er, hvor du finjusterer placeringen og udseendet af de enkelte emner.
Ved at vælge Engrave har man fuld kontrol over f.eks afstanden imellem nodelinjerne, der i blandt afstanden ned fra nodelinjen ned til tablatur linjerne og afstanden imellem noderne. Afstanden bliver vist som millimeter.  Her har man fuld kontrol over hvordan ens nodepartitur skal se ud når man udskriver det eller deler det som PDF med andre.
Det smarte er at de ændringer man laver imellem to nodelinjer ikke behøver at gælde for alle linjer på siden (de 5 linjer: staff). Dermed kan man lave specielt udseende sider med forskellige afstande imellem linjerne.

Play og Print burde forklare sig selv, men det interessante er  at programmet kommer med  VST software instrumenter fra Steinberg selv kaldet Halion Sonic SE, som også bliver brugt i Cubase og andre af deres programmer.  Det kan sammenlignes med Guitar Pro’s tilsvarende RTS instrumenter der emulerer rigtige instrumenter med samplede instrumenter. Derfor skal man først downloade denne software pakke og installere den for at få lov til at høre nodernes toner bliver afspillet med “rigtige” instrument lyde.

Noget af det vigtigste i et nodeprogram er det at kunne indtaste eller indskrive noder korrekt på en ubesværlig måde. I gamle dage havde du et stykke papir og en blyant og denne blyant placerede du oven over den nodelinje du ville skrive noden på. Let og ubesværet. I Dorico skal du klikke noderne ind og sørge for at have valgt den rigtige nodeværdi i toolbaren. Det er også relativt nemt. Udfordringen kommer først i forbindelse med redigeringen af noderne. Når du har indskrevet en række noder i flere takter så kan der uundgåeligt ske fejl.  Hvis du er kommet til at skrive et B i stedet for et G, så ville du jo få brug for at flytte denne node ned fra B til G. Alså fra fra 3. nodelinje til 2. nodelinje, men denne del er knapt så brugervenlig og inituitiv i Dorico. Det er svært at regne ud hvordan man flytter noder op og ned. Det burde være helt enkelt ved at vælge en node og så trække den med musen. Det samme gælder for indsætningen af linjer og symboler. Disse burde kunne flyttes vilkårligt rundt og ikke blot indsættes ved den node hvor markøren står. 

Node programmet Dorico figur 5
Node programmet Dorico figur 5

Konklusion

Dorico er et professionelt nodeprogram, der lever fuldt op til forventningerne et professionelt program til at skrive noder i har, og så en del ekstra oven i hatten. Derudover var vi imponerede over hvor stabilt programmet er. Vi testede det på en MacBook Pro i operativ systemet Catalina og havde 0 problemer med frysning eller standsning af programmet. 
Vi er imponerede over de smukke udskrifter programmet kan præstere både på skærmen og på papir. og vi finder at det med opdele node sektioner i såkaldte flows er en rigtig brugbar idé til f.eks. undervisnings og præsentations formål.

Anonyms billede