Den røde tråd bind 2 af Torben Andersen

Du er her

Den røde bind 2 af Torben Andersen fortsætter hvor bind 1 slap med flere lektioner og øvelser der hjælper dig med at lære noderne endnu bedre at kende. I bind 2 er der

blevet suppleret op med komplette klassiske stykker af kendte komponister som Francisco Tárrega og Antonio Vivaldi, samt endnu flere populære sange såsom Donna Donna, Stairway

to heaven, Puff The Magic Dragon, og Is there anybody out there?

I bind 2 er der ligesom i bind 1 tekstforklaringer til de fleste melodier og øvelser. De består typisk af korte tekster skrevet inde i en orange kasse med gode tips til

hvordan man får det bedste ud af øvelsen. Så igen i bind 2 viser forfatteren en stor indlevelse og interesse for at få læseren af bogen får så meget ud af hver øvelse som

overhovedet muligt. Det er dejligt at se hvor engageret forfatteren. Takket være disse tekster kan bogen godt bruges af den selvstuderende. Da der også følger en cd med til de

fleste stykker og øvelser giver det endnu bedre vilkår for den selvstuderende.

Indholdsmæssigt starter bogen med at fokusere på flerstemmige øvelser, og som noget nyt i bind 2 får man mulighed for at lære at spille toner og skalaer på basstrengene. Da

bog 2 har mere krævende stykker, der især kræver mere af venstre hånd, er det nødvendigt at bruge barré akkorder . Vejledning i hvordan man kan gribe disse, beskrives i

detaljer af forfatteren, med tydelige billeder og detaljerede tekstforklaringer med gode råd.

I højre hånd kan læseren også risikere at få sved på panden med de mange krævende flerstemmige øvelser og stykker, men især med indførelsen af de svære kunstige flagoletter,

der kræver sin mand at få til at lyde rigtigt. Forfatteren beskriver teknikken i detaljer med billeder og tekstforklaringer, så man i det mindste kan få teknikken lært i

teorien. At lære det i praksis kræver en masse øvelse, og efter min mening med en underviser ved din side. At lære det fra en bog og dertilhørende cd er ikke nok i sig selv.

Udover de mange spændende og krævende stykker, og medtilhørende tekstforklaring, er der også forøvelser til de fleste melodier og som noget helt unikt er der også til nogle

af melodierne såkaldte analyse eller opsummerings –øvelser om man vil. Dvs. øvelser der opsummerer og anlyserer den melodi du lige har lært i detaljer. Til forøvelserne er

der også medfølgende skalaøvelser eller mere præcis en øvelse der viser melodiens toner i skalaform, med tonerne skrevet i de positioner de bør spilles i.

Progressionsmæssigt fungerer bogen godt og de fleste stykker kommer naturligt efter de andre. Forfatteren har i bind nummer 2 valgt at udelade de dynamiske tegn ved melodier som Lagrima af Fransicso Tárrega for at lægge op til at læseren selv lærer at tænke og spille musikalsk på egen hånd.

Konklusion

Den røde tråd bind 2 fungerer som rigtigt godt som en fortsættelse af bind 1, men kan også sagtens stå alene. De mange gode forklaringer og medfølgende billeder fungerer

rigtigt godt som en støtte til de mange gode og spænde melodier.

Bogen koster 160 kroner og kan købes hos forlaget: Danske sang

Rating

0
No votes yet

Kategori

Bøger
Anonyms billede

Facebook kommentarer