Eb dur skala

Du er her

Skalaopbygning: Dur skalaToner:   Eb F G Ab Bb C DFortegn: 3

 

Eb dur skala

En Eb dur skala består af tonerne: Eb, F,  G, Ab, Bb, C, og D.
Her er nogle forslag til at spille den på guitaren.  Både med start på 4. streng og med start på 5. streng. Der findes flere variationer og måder at spille den på, men tonerne er altid de samme. Rækkefølgen bestemmer du selv.
Eb er en toneart og har 3 faste fortegn. De ligger på: Eb, Ab, og Bb.

Skalaens opbygning (intervaller)

Trin1

1

Trin2

1

Trin3

½

Trin4

1

Trin5

1

Trin6

1

Trin7

½

Beskrivelse

I musikteori, er dur skalaen eller den ioniske skala en af de diatoniske skalaer. Den består af syv forskellige toner, plus en ottende der er en gentagelse af den første en oktav højere. I solfege svarer disse toner til stavelserne "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti / Si, (Do)", "Do" i parentes ved slutningen er den grundtonen en oktav højre. Den enkleste dur skala til at skrive eller spille på klaver, er C-dur, da den spilles på stamtonerne ABCDEFG, som er de hvide tangenter, og da den ikke bruger de sorte tangenter (fortegn).