G dur skala

Du er her

Skalaopbygning: Dur skalaToner:   G A B C D E F#Fortegn: 1

 

G dur skala

En G dur skala består af tonerne: G, A, E, F, D, E, F#.
Den er umiddelbart dejligt nem at spille på guitaren da kan spilles med løse strenge (åbne strenge), og her er nogle forslag til at spille den på guitaren.  Med start på 6. streng . Der findes flere variationer og måder at spille den på, men tonerne er altid de samme. Rækkefølgen bestemmer du selv.
G er en toneart og har 1 fast fortegn. Det ligger på: F#.

Skalaens opbygning (intervaller)

Trin1

1

Trin2

1

Trin3

½

Trin4

1

Trin5

1

Trin6

1

Trin7

½

Beskrivelse

I musikteori, er dur skalaen eller den ioniske skala en af de diatoniske skalaer. Den består af syv forskellige toner, plus en ottende der er en gentagelse af den første en oktav højere. I solfege svarer disse toner til stavelserne "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti / Si, (Do)", "Do" i parentes ved slutningen er den grundtonen en oktav højre. Den enkleste dur skala til at skrive eller spille på klaver, er C-dur, da den spilles på stamtonerne ABCDEFG, som er de hvide tangenter, og da den ikke bruger de sorte tangenter (fortegn).