Acid Music Studio Loops lektion 4

Acid Music Studio Loops lektion 4

Du er her

Vi fortsætter vores lektioner i brugen af acid music studio 8, og prøver at lave et backing track i programmet. Med loops kan du nemt lave et backing track til din guitar.

Acid er et populært loop format, der udover lyden også viser hvilken BPM sangen er indspillet til. Se venligst lektion 1 før du ser lektion 1 og 2. I denne videolektion kigger vi igen på hvordan vi kan ændre projektets tempo efter et samplet loops BPM. Vi bruger beatmpapper wizard som er et avanceret værktøj til at aflæse en sangs tempo og indsætte taktstreger de rigtige steder i melodien.

Vi ser på hvordan du vha. metronomen og beatmapper kan få lavet et loop som passer præcist til dit projekts tempo og til projektets karakter. Desuden berører vi også hvorda metadata bliver skabt og gemt med den specielle acid fil.

Den nye version af acid music studio 8 har professionelle elastiqu funktioner til at strække lyden. Vi bruger også funktion Chopper til at beskære loopet så det bedre kan tegnes ind på tidslinjen vha. tegneværktøjet.Igen udnytter vi tidslinjen og clip pool.

Anonyms billede