Acid Music Studio Midi lektion 1

Acid Music Studio Midi lektion 1

Du er her

Vi viser i disse lektioner hvordan du kan skabe dit eget skræddersyede backing track, simpelthen ved at tegne midi noder ind i acid music studio 8 eller ved at bruge keyboard til at indspille noderne. Det gør vi med brug af softsynth som er et virtuelt instrument der følger med programmer der afspiller midi noderne.Vi kigger i detaljer på programmets funktionalitet og viser hvor nemt det er at gå fra tanke til handling og skabe musik. Vi indsætter et midispor i acid music studio 8 og forklarer hvordan man tegner noder ind på tidslinjen. Vi viser hvordan man markerer takter og indsætter noder ind i de markerede takter. Vi afspiller musikken via det medfølgende softsynth.

Anonyms billede