Acid Music Studio Midi lektion 2 - paint tool

Acid Music Studio Midi lektion 2 - paint tool

Du er her

Igen i denne lektion viser vi dig hvordan du kan skabe dit eget skræddersyede backing track, simpelthen ved at tegne midi noder ind i acid music studio 8 eller ved at bruge keyboard til at indspille noderne. Det gør vi med brug af softsynth som er et virtuelt instrument der følger med programmer der afspiller midi noderne.

Vi kigger i detaljer på programmets funktionalitet og viser hvor nemt det er at gå fra tanke til handling og skabe musik. Vi beskriver i denne videolektion hvordan du kan bruge paint tool værktøj som et alternativ til blyant værktøjet. Og vi beskriver forskellen imellem disse. Desuden beskriver vi hvordan du kan indsætte nodeværdier som halv noder og ottendedels noder ind i programmet og vælger disse både i paint tool og via snap værtkøjet.

Vi viser hvordan du med transport funktion loop play kan indsætte noder samtidig mens den markerede takt eller takter, eller sågar regioner bliver afspillet i en løkke. Så du er fri for at stoppe og trykke på play hver gang. Vi bruger det midispor vi oprettede i lektion 1 og fortsætter med at tegne noder ind på tidslinjen. Vi viser hvordan man markerer takter og indsætter noder ind i de markerede takter. Vi afspiller musikken via det medfølgende softsynth.

Anonyms billede