Acid Music Studio midi lektion 3

Acid Music Studio midi lektion 3

Du er her

Vi viser i disse lektioner hvordan du kan skabe dit eget skræddersyede backing track, simpelthen ved at tegne midi noder ind i acid music studio 8 eller ved at bruge keyboard til at indspille noderne. Det gør vi med brug af softsynth som er et virtuelt instrument der følger med programmer der afspiller midi noderne.Vi kigger i detaljer på programmets funktionalitet og viser hvor nemt det er at gå fra tanke til handling og skabe musik. I denne lektion viser vi eraser værktøjet og viser hvordan du kan oprette flere midi clips og vælger dem i clip pool.

Vi viser hvordan du skifter imellem de forskellige midi clips som er en række noder du har tegnet ind i forskellige markerede takter. Markerer man ikke takterne først i programmet skaber det midi clips for hvert tilfælde du tegner ind på tidslinjen. Vi viser hvordan paint tool og blyantet har forskellige måder at behandle midi clips på. Vi bruger det midispor vi oprettede i lektion 1 og fortsætter med at tegne noder ind på tidslinjen. Vi viser hvordan man markerer takter og indsætter noder ind i de markerede takter. Vi afspiller musikken via det medfølgende softsynth.

Anonyms billede