At arbejde med takter i ProTools

At arbejde med takter i ProTools

Du er her

Pro Tools kan hjælpe os med at arbejde med takter og visuelt vise disse. Her er grid vores redningsmand.

Grid
Når vi vil skabe et fornuftigt layout der viser de takter(bars) vi arbejder med på den mest fornuftige måde kan vi benytte os af GRID layoutet. Grid er engelsk  for gitter og er meget brugt indenfor dtp programmer, men også inden for nodeprogrammer.    
Så hvis du i forvejen kender til nodeprogrammer og deres måde at vise takter og   noder i et grid-miljø, så kan du nemt sætte dig ind i hvordan PT kan bruge samme teknik.

Grid value
I Pro Tools har vi mulighed for at justere de lodrette linier programmer bruger i Grid-mode. Det mest hensigtsmæssige som musiker er at arbejde med nodeværdier, slag(beats) og takter, så vi vælger at bruge 'bars:beats', og i pop menuen for 'grid value' væler vi 1/4 note som er fjerdedels noden, så vi kan få vist 4 linjer i hver takt.
Grid nodeværdi i ProTools
Grid nodeværdi i ProTools

Og vupti som ønsket så leveret vi får 4 linjer pr. takt i vores grid layout.

Taktstregen
Selve taktstregen bliver også vist i Pro Tools. Det er den mørkeblå lodrette streg som går helt op til stregen på første slag i hver takt. Se billedet her:

Takter i ProTools

De lodrette linjer efter hver taktstreg er de antal slag vi har defineret i 'grid value' I vores tilfælde 1/4 noder så vi får 4 slag i hver takt. Taktsregen som er mørkeblå viser det første slag og de lyseblå viser de resterende slag. Når du igen ser en mørkeblå farve ved du at der er kommet en ny takt.

Du kan også visuelt betragte taktstregen som værende en fed blå.

Billede forklaret i tekst
Så for at skære det ud i pap får du; 1-2-3-4 som vi kan vise som:

123412341234(slag )
|---|---|---(taktstreg)
| 1| 2| 3(takt)

Ovenover har vi altså tre takter

Nudge
I billedet kan vi ovenover se at der ved siden af Grid i oversigten også er en Nudge pop op menu (pil peger nedad for at vise at man i programmet kan trykke på denne). Lad os kigge på hvad vi kan bruge denne til....

Nudge bruges til selve markøren som følger dig når du vil redigere et spor, så kan du visuelt og funktionsmæssigt gå et skridt frem eller tilbage og føle det som om du går et slag tilbage eller frem eller rettere til højre eller venstre i selve grid mode.

Nudge value i ProTools
Nudge value i ProTools

Ovenover står nudge og viser en 1/4 node, dvs. at når vi bevæger og så går vi et 1/4 slag frem, men det er ikke altid så smart for hvis vi vil redigere et audio eller midi track hvor vi skal være mere præcise så skal vi jo også kunne tilgå (stadig taler vi layout) en 1/8 node eller sågar en 1/32 node, så vi vælger istedet at sætte denne på 1/32, da vi så kan bevæge os utroligt præcist i layout mijøet og opnå et meget præcist redigerings resultat.

Bevæg dig som i et regneark
Med nudge markøren kan du bevæge dig som i et regneark hvor du går til højre og venstre hele tiden eller som du gør det i Band In A Box.

Tastatur genvej
For at bevæge dig et hak frem eller tilbage kan du bruge '+' og '-' på det numeriske tastatur

Nu har du lært at bruge grid layoutet, eller rettere den vigtigste del af dette for os musikere. Nu anbefaler jeg at du kigger på tutorialen omkring det at kunne markere regioner. Der er nogle vigtige guldkorn i den lektion der viser dig hvordan du kan navngive hver takt så du i princippet layoutmæssigt kategoriserer de takter du arbejder med.

Anonyms billede