Arranger musikken bedre i Pro Tools med Markers og Memory locations

Arranger musikken bedre i Pro Tools med Markers og Memory locations

Du er her

Ved et koldt og kynisk digitalt medie som en lydoptagelse (wave fil) er det ikke ligefrem struktur man har mest af. Lad os forestille os at en rytmeguitarist har indspillet et guitartrack. Efter lydoptagelsen ved vedkommende jo selvfølgelig hvad han har spillet og hvor akkordskiftene er, men lad os forestille os en anden situation...hvad nu hvis vedkommende skal dele sin Pro Tools session med fx. en rytmeguitarist som får sessionen tilsendt via mail? 

 

Pro Tools kun til RECORD og STOP 
I gamle dage, og grundet uvidenhed stadig den dag i dag, ville leadguitaristen sidde og kigge på et stk. papir med akkordskiftene, og improvisere sig frem helt uden at kigge på Pro Tools monitoren imens og kun bruge Pro Tools da der skal trykkes på RECORD og STOP. Ville det ikke være langt nemmere hvis han kunne se akkordskiftene, tempoangivelsen, taktarten, og samtidig høre lige den takt han ville i Pro Tools? Det kan man relativt nemt ved at bruge memory locations og markere sine beats via 'markers'.

View markers i ProTools
View markers i ProTools

Markers 
Jeg har valgt et tempo på 90bmp og melodien jeg optager (recorder) har jeg besluttet skal have taktarten 4/4. Sangens takter og akkordskift har jeg i forvejen noteret mig, så nu ønsker jeg at fortælle Pro-Tools hvor disse befinder sig. Først sørger jeg for at PT's ruler (lineal) i griddet viser 'markers', så jeg via beat marker værktøjet markerer hvor det første slag i hver takt befinder sig. 
Markers værtkøjet bruges tit sammen med Beat Detective hvor man retter op på eksisterende beats (taktanslag). Med 'marker' markerer man hvor anslagene er, og ved hjælp af den grafiske fremvisning kan man også lettere se sine beats i Pro Tools. Kan sammenlignes med MIDI og nodevisning hvor takter og anslag jo bliver vist grafisk, og det er netop det vi har valgt at bruge markers til i vores eksempel. Ved hjælp af 'memory location' indsætter vi nogle 'huskere' til os selv om hvor taktskiftene er (husk kun grafiskhjælp til os selv). 
 

Forestil dig Pro Tools som Band In A Box 
Hvad er det for noget vrøvl? PT kan jo ikke vise noder vel??? Nej korrekt, men det kan holde styr på dine beats og tempo og akkordskift etc. lige som BIAB kan med noder og midi, men PT. gør det bare med AUDIO, og hvorfor ikke bruge den praktiske taktopsætningdu lærte om i GRID tutorialen og konfigurere PT til at blive bruge som et virtuelt akkordskema med taktangivelse, tempo og you name it? Det er vores mål: at opstille vores akkordskift og takter grafisk i Pro Tools. 

 

Memory location 
Vi vælger 'memory location' værktøjet ved at klikke på 'Markers+' i oversigten. I Time Properties ser vi at Marker er valgt, så vores memory location bliver indsat med gule pile og får navnet 'marker 1' , 'marker 2' osv. Da vi ønsker at markere takter og akkordskifter, skriver vi 'G-takt 1' i den første markering. Efter at vi har valgt de takter vi ønsker ser resultatet således ud: I vores lidt overdrevent pædagogiske eksempler er der kun akkordskift ved selve taktskiftene, men sådan er det jo sjældent i virkeligheden,.Så ønsker du at indsætte en markering fx. ved anslag 3 i takt 4 så gør du bare det ved at klikke på griddet og vælge 'markers+' og memory location, så vil din markering (gul pil) blive indsat lige der, men du kan også være doven og 'dragge' den gule pil over der hvor du vil have den.

Memory Location i ProTools
Memory Location i ProTools

Play it again Sam 
Hey kan du ikke lige spole frem til takt nummer 2? Jo så gerne. Det kræver bare et enkelt klik på vores definerede 'memory locations' og så er vi på takt 2 og vores Transport afspilning afspiller fra denne takt og frem. 
Den blå pil (ligner et bagvendt Z) oven over takt 2 er din 'playback marker'. Dvs. at afspilningen starter der hvor din markers markering er. Som du måske husker fra den tidligere lektion så kan du jo se dine beats (anslag) ved de blå lodrette streger. Det hedder bar-beats i Pro Tools (takt anslag), og du har nu lært at indsætte markers for hurtigt at skelne dine beats fra hinanden. Pro Tools kalder den gule pil for 'bar beat marker' altså en markering af hvor i takten det anslag er du ønsker at hoppe hen til via memory locations, eller blot vise i selve displayet. <br/> Jeg ved ikke hvad du synes men jeg synes det giver et godt overblik. Jeg håber du kan se hvor nemt det er at bruge PT som en grafisk hjælp til dine digitale optagelser.

Go To Memory Location i ProTools
Go To Memory Location i ProTools

Download Pro Tools template 
Her kan du downloade et template med en pro tools session hvor der er indsat memory locations på 'bar beat markers'.
Pro Tools template med memory locations 
Denne session blev oprettet i lektionen omkring memory locations.

Markers i ProTools
Markers i ProTools

Download ZIP fil

Her kan du downloade et template med en pro tools session hvor der er indsat memory locations på 'bar beat markers'.
Anonyms billede