Følg din udvikling i Earmaster

Følg din udvikling i Earmaster

Du er her

Når du gennemgår en test i Earmaster bliver alle dine resultater gemt i en database, som kan vises og printes ud. Du kan fx. se hvor god du har været til at genkende en mol7 akkord inden for de seneste to uger. Med en diskette eller email overfører du let dine resultater til skolens eller din lærers computer (hvis I anvender EarMaster Skole), og du kan få nye opgaver med som hjemmearbejde.

Lektioner og betjening
I alt 651 lektioner indenfor: Flere interaktive svarmuligheder. Du kan...

 • Interval sammenligning
 • Interval identifikation
 • Interval sang
 • Akkord identifikation
 • Akkord omvendinger
 • Akkord progressioner
 • Skala identifikation
 • Rytme læsning
 • Rytme imitation
 • Rytme diktat
 • Rytme korrektion
 • Melodi diktat
 • Vælge svaret fra en liste fx. mol7 (multiple choice)
 • Notere tonerne på nodearket

Spille med instrumenterne på skærmen (med musen):

 • Piano, guitar, bas, violin, cello m.fl.

Bruge MIDI-keyboard, guitar eller andet MIDI-instrument. Bruge mikrofon:

 • Syng, spil eller klap dit svar.
 • Bruge mellemrumstangenten.
Anonyms billede