Tæl noderne

Du er her

I denne lektion ser på de forskellige nodeværdier der er indenfor noder. Nodeværdier hentyder til hvor lang tid en node varer efter du har spillet den på guitaren.

I denne lektion ser på de forskellige nodeværdier der er indenfor noder. Nodeværdier hentyder til hvor lang tid en node varer efter du har spillet den på guitaren.

  • En fjerdedelsnode varer 4 slag. Det kan du tælle som: 1-2-3-4, hvor du anslår på 1.
  • En halvnode varer 2 slag. Det kan du tælle som: 1-2-3-4, hvor du anslår på 1 og lader tonen klinge to slag og anslår igen på 3. slaget.
  • En ottendedelsnode varer kun ½ slag af en fjerdedelsnodes varighed, og er derfor dobbelt så hurtig som en fjerdedelsnode. Den kan du tælle som: 1&-2&-3&-4&, hvor du anslår på hvert tal og '&'.
  • En sekstendedelsnode varer kun ½ slag af en halvnodes varighed, og er derfor dobbelt så hurtig som en ottendedelssnode. Den kan du tælle som: 1 e & a & 2 e & a & 3 e & a & 4 e & a & , hvor du anslår på hvert tal og bogstav.

Bemærk at du istedet for "&" kan skrive tælningen med "+"  hvor plus erstatter og tegnet:

  • 1+2+3+4 = 1&2&3&4 

Men det er meget nemmere at sige "og" end det er at sige "plus", når det går stærkt
 

Nodeværdier
Nodeværdier

I øvelsen ovenfor kan vi tydeligt se hvordan du skal de forskellige nodeværdier.

Tælning af 16dedelse noder
Tælning af 16dedelse noder

Facebook kommentarer

Del Tæl noderne lektionen på de sociale medier