Øvelse 1 - fingerskift på 1. streng

Du er her

Kan du huske da du først lærte at gribe den samme akkord og hvor stolt du var over at dine fingre kunne huske hvor de skulle placeres? Samme effekt kan du få ved skala og solospil. Du kan få dine fingre til at huske positioner. Denne første øvelse i fingerskift viser hvordan du kan skifte imellem 4 fingre og spille i hensigtsmæssige positoner. Se fx. takt 1 der spiller du fra 1. bånd og op til 4. bånd. Hvor du i 2. takt spiller fra 5. bånd og op til 8. bånd. osv. Og læg mærke til at du for hver takt starter forfra igen med fingrene 1-2-3-4, og modsat når du spiller ned igen fra 12. bånd.

E||--1----2----3----4----|--5----6----7----8----|--9----10----11----12----|
B||----------------------|----------------------|-------------------------|
G||----------------------|----------------------|-------------------------|
D||----------------------|----------------------|-------------------------|
A||----------------------|----------------------|-------------------------|
E||----------------------|----------------------|-------------------------|

--12----11----10----9----|--8----7----6----5----|--4----3----2----1----|------||
-------------------------|----------------------|----------------------|------||
-------------------------|----------------------|----------------------|------||
-------------------------|----------------------|----------------------|------||
-------------------------|----------------------|----------------------|------||
-------------------------|----------------------|----------------------|------||

Spilletips

Sådan spiller du øvelsen Højre hånd: Kør op og ned med plekteret eller brug skiftevis I og M (pege og langfinger) Venstre hånd: Positionsskiftet sker i det øjeblik hvor du har brugt 4. finger og starter forfra med 1. finger. Når du spiller 1. finger og bruger 2. finger osv. så skal du også her sørge for at du ikke slipper 1. finger men lader blive hvor den er. Det kan beskrives i ord således 1. finger sættes på - højre hånd spiller den 2. finger sættes på og 1. finger bliver på - højre hånd spiller den. 3. finger sættes på og 1. og 2. finger bliver hvor de er - højre hånd spiller den. Osv. Så med andre ord ikke noget med at slippe fingrene. Først når du "glider" op til en ny position skal du slippe.Det er meget vigtigt at du sørger for at skifte fra 4. finger til 1. finger(fx. 5. bånd) ved at flytte hele hånden men uden at slippe 4. finger. Sørg hele tiden for at der bliver en finger på strengen inden du skifter position.

Brug: 1-2-3-4 fra 1. bånd op til 12. bånd og
Brug: 4-3-2-1 fra 12 bånd ned til 1. bånd <Skift>

Spillestil

Fingersætning

Genre

Fingersætnings øvelser