Akkord relationer

Du er her

Grib akkorden

​​Når du har spillet guitar i et stykke tid har du sikkert lagt mærke til at der er nogle akkorder der klinger godt når de følger hinanden, f.eks D og A osv. Men hvordan kan det nu være? Og hvorfor er der nogle der ikke kan så godt sammen og nærmest lyder disharmoniske? Teoretisk kan man forklare det ud fra kvintcirklen.

Der er 3 forskellige akkorder der svinger godt sammen, og de bliver direkte taget ud fra kvintcirklen.  C og F og G svinger godt sammen, er der ingen tvivl om, men hvorfor gør de det?Jo prøv at kigge på kvintcirklen. Der vil du kunne se at om du stiller dig ved <C> og går mod uret så møder du: <F> og går du med uret så møder du: <G>. Hvad nu hvis vi stiller os på <F> ja så er F blevet midpunkt = tonika, og nu skal vi så finde de 2 andre akkorder den svinger godt med, og de er jo: Bb og C (kig endelig på kvintcirklen).

Kvintcirklen
Den berømte kvintcirkel

De akkorder jeg her har talt om hedder noget i teorien:

  • Den midterste akkord hedder: tonika (C)

  • Akkorden der går mod uret = subdominant(F)

  • Akkorder der går med uret = DOMINANT (G)

Men husk nu at alle akkorder kan være tonika, og ikke kun C.

Kigger vi på en 12 takters blues (kadance/rundgang):

C

F

G

C

C

G7

F

C

C

F

G7

C

Så er C den sidste akkord og dermed tonearten og derved også grundakkorden dvs = tonika her kan vi se eksemplet igen med tonika:

Tonika

F

G

Tonika

Tonika

G7

F

Tonika

Tonika

F

G7

Tonika

Tonika er den første tone i en skala som lægger navn til skalaen, f.eks D i en D dur skala, i C dur er det: C-D-E-F-G-A-B <-- C = første tone, dermed grundtonen

Hvad er subdominant
Kigger vi igen på en 12 takters blues:

C

F

G

C

C

G7

F

C

C

F

G7

C

Så ser vi at F = subdominant, dvs den 4 tone i en dur skala hvor C= den første (grundtonen) dvs, C-D-E-F <-- 4. tone Her ser vi blueskadancen med Tonika og Dominant, og Subdominant, dvs. en komplet kadance i teorien:

Tonika

Subdominant

Dominant

Tonika

Tonika

Dominant7

Subdominant

Tonika

Tonika

Subdominant

Dominant7

Tonika

Hvad er dominant?
Kigger vi på en 12 takters blues: 12 takters blues kadance

C

F

G

C

C

G7

F

C

C

F

G7

C

Så ser vi at G = dominant, dvs den 5 tone i en dur skala hvor C= den første (grundtonen) dvs, C-D-E-F-G <-- 5. tone Her ser vi blueskadancen med Tonika og Dominant:

Tonika

F

Dominant

Tonika

Tonika

Dominant7

F

Tonika

Tonika

F

Dominant7

Tonika

Hvad er Kadance/Rundgang?
En kadance er et sæt akkorder som du bruger i en melodi. Når du kender en melodi rigtigt godt, f.eks Æblemand så ved du at den har en bestemt skabelon, det kalder vi kadance, du kan se det illustreret her:

12 takters blues kadance

C

F

G

C

C

G7

F

C

C

F

G7

C

Hvordan transponerer man?
Når man transponerer en melodi så vil det sige at man ændrer tonearten til en anden tonearten. Hvis du står i en situation at en sanger synes at melodien er for høj så bliver du nødt til at sætte den ned, dvs. i stedet for f.eks at spille i E dur så kan du spille i A dur osv. Man transponerer via kvintcirklen eller ved at tælle fortegn Du kan også vælge at bruge vores online transponeringsværktøj<--- klik!

Se guitaren.dk's forklaring til hvordan du transponerer via kvintcirklen

Anonyms billede

Facebook kommentarer