Akkord symboler

Du er her

Nogle akkorder bliver for enkelthedens skyld skrevet med symboler. Et kendt eksempel er at Cmaj7 skrives som CΔ7

Her er en oversigt over de mest brugte

AkkordSkrives somBetydningSymbol
CaugC+forstørret akkord+
CdimCoFormindsketo
Cdim7Co7Formindsket septimo
Cm7b5Cø7Halvformindsketø
Cmaj7CΔ7Stor septimΔ
Cm(maj7)C-Δ7Stor septim molakkordΔ -

Desuden findes også disse lidt mere kuriøse men dog hyppigt brugte symboler indenfor jazz, country osv. Det specielle ved disse er at de i modsætning til ovenstående tabel ikke er (godkendte) standarder, men mere underforståede begreber

AkkordSkrives somSymbol
Cmc 
Cm7c-7-
CmCmi-
Anonyms billede

Facebook kommentarer