Dur og mol pentaton

Du er her

Der findes to pentaton skalaer. Den ene er dur og den anden mol.

 • Dur skalaen findes ved at fjerne 4 og 7 trin fra dur-skalaen.
 • Mol skalaen findes ved at fjerne 2 og 6 trin fra den rene mol-skala

Dur pentaton
1-2-3-5-6
C-D-E-G-A

durpentaton skala
Dur pentaton

Mol pentaton
1-b3-4-5-b7
C-Eb-F-G-Bb

molpentaton skala
Mol pentaton skala

Husk fortegn!
En populær toneart at improvisere i  er A. Når vi spiller i A har A-moll pentaton tonerne:

 • A-C-D-E-G
  • og ikke A-B-D-E-F# (A-Cb-D-E-Gb), som man kunne tro efter formlen:
   • 1-b3-4-5-b7.

Det er fordi at vi i A har tre # (kryds) fortegn. Ved hhv.: C, G, og F.  Dvs. at C og G bliver spillet som C# og G#, og de skal derfor opløses for at få vores molpentaton formel til at passe.

Ved at fjerne # ved G og C  får vi tonerne:

A-C-D-E-G

Dermed passer skalaen.

A-mol pentaton

Amol pentaton skala
A mol pentaton skala

A-Dur-Pentaton
A-dur pentaton har # ved C og G, for at formlen til dur-pentaton: 1-2-3-5-6 skal være intakt. Uden # ved C og G ville den ikke mere være dur-pentaton!

a dur pentaton skala
A dur pentaton skala

Ang. parallel akkorder
Vi ved at en ren mol parallel har de samme toner som den dur den er parallel til. Som vi kan se på skalaeerne så starter de blot på forskellige grundtoner. Lad os kigge på den dejlige C toneart og dens dur-penta og moll-penta skalaer.

Dur

C-D-E-F-G-A-B-C
1-2-3-5-6

A-mol

A-B-C-D-E-F-G-A
6-1-2-3-5

Samme toner
Durpentaton er baseret på durskalen og molpentaton baseret på molskalaen så vi kan vi konstatere at C-durpentaton har de samme toner som A-mol pentaton.

Start på 6. trin
Som du kan se så starter molparallelen på 6 trin og ikke 1 trin. Hvis den startede på 1 ville den jo starte med C som er grundtonen og det ville ikke være hensigtsmæssigt, for så ville vi få følgende toner:

 • 1-b3-4-5-b7C-Eb-F-G-Bb,

og du ønsker jo at få tonerne:

 • A-C-D-E-G
 • 6-1-2-3-5
Anonyms billede

Facebook kommentarer