Dur skalaen

Du er her

Dur skalaen er en meget vigtig skala der bliver hyppigt brugt indenfor populær musik. Vi lærer dig at forstå og bruge skalaen og kigger på den måde den er opbygget med toner og intervaller.

I musikteori, er dur skalaen eller den ioniske skala en af de diatoniske skalaer. Den består af syv forskellige toner, plus en ottende der er en gentagelse af den første en oktav højere. I solfege svarer disse toner til stavelserne "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti / Si, (Do)", "Do" i parentes ved slutningen er den grundtonen en oktav højre.

Den enkleste dur skala til at skrive eller spille på klaver, er C-dur, da den spilles på stamtonerne ABCDEFG, som er de hvide tangenter, og da den ikke bruger de sorte tangenter (fortegn).

C dur skala
C dur skala

C-dur

  • C-D-E-F-G-A-B
  • 1-2-3-4-5-6-7

For at spille en dur skala i andre tonearter skal man bruge formlen:

  • Interval/tonetrin:
  • 1-1-½-1-1-1-½
  • Hel-Hel-halv-Hel-Hel-Hel-halv

A-dur

  • A-B-C#-D-F#-E-G#-
  • 1-2-3-4-5-6-7

Facebook kommentarer