Dur skalaen

Du er her

I musikteori, er dur skalaen eller den ioniske skala en af de diatoniske skalaer. Den består af syv forskellige toner, plus en ottende der er en gentagelse af den første en oktav højere. I solfege svarer disse toner til stavelserne "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti / Si, (Do)", "Do" i parentes ved slutningen er den grundtonen en oktav højre.

Den enkleste dur skala til at skrive eller spille på klaver, er C-dur, da den spilles på stamtonerne ABCDEFG, som er de hvide tangenter, og da den ikke bruger de sorte tangenter (fortegn).

C dur skala
C dur skala

C-dur

  • C-D-E-F-G-A-B
  • 1-2-3-4-5-6-7

For at spille en dur skala i andre tonearter skal man bruge formlen:

  • Interval/tonetrin:
  • 1-1-½-1-1-1-½
  • Hel-Hel-halv-Hel-Hel-Hel-halv

A-dur

  • A-B-C#-D-F#-E-G#-
  • 1-2-3-4-5-6-7
Anonyms billede

Facebook kommentarer