Hvordan spiller man en Am7 akkord i grundstillingen - uden at vende den om?

Du er her

En Am7 (A-mol7) akkord er 4 stemmet akkord der består af tonerne ACEG i grundstillingen, som er den akkordopbygning de har musikteoretisk. På guitaren er rækkefølgen af de toner ikke den mest praktiske, og man laver derfor tit om på rækkefølgen ved brug af akkordomvendinger. Problemet er at de to første toner A og C tit bliver brugt som bastoner på guitaren, og ovenikøbet begge på 5. streng, men da man typisk spiller A tonen løs på 5. streng kan man jo ikke samtidig spille C i bassen på samme streng.  

En løsning er at gribe A på 6. streng i 5. bånd sammen med C på 5. streng på 3. bånd, som vi kan se på dette billede:
am7
Dermed har vi de to første toner i grundstillingen i en Am7 på plads som er A og C, men hvad med E og G?

E kan man tage i 2. bånd på 3. streng (D strengen), men sammen med A og C fra billedet her til højre det giver bare en lidt klodset fingerstilling da man skal gå fra 5. bånd over til 2. bånd og samtidig gribe 3. bånd. Det kan godt lade sig gøre dog. 

Vores Am7 akkord ser foreløbig sådan ud med A, C, og G:
am7

VI mangler at få den sidste tone med som er G. Den kan enten tages med løs 3. streng (G strengen) eller i 5. bånd på 4. streng (D strengen). Da 4. streng allerede er optaget af tonen E i 2. bånd duer det ikke at bruge den. Derfor har vi intet andet valg end at bruge 3. streng løs. 

Vores Am7 akkord ser derfor således ud:

am7

 

am7

Tonerne ACEG kan selvfølgelig også gribes andre steder på guitarens gribebræt, men det skal selvfølgelig være fysisk muligt at gribe akkorden i venstre hånd. Hvis vi vælger at spille Am7 i en anden oktav end forrige eksempel kan vi starte med at gribe A tonen i 2. bånd, 3. streng (G strengen). C kan vi gribe i 1. bånd på 2. streng (B strengen). E kan vi gribe løs på 1. streng (E strengen). Problemet er at vi ikke kan gribe tonen G nogen steder da den løse E streng (1. streng) allerede er i brug. Derfor er det umuligt at gribe G i 3. bånd på denne streng.  Vi må derfor opgive at gribe Am7 i grundstillingen og vi tyr istedet til omvendinger, men det er en simpel omvending med G i bassen som vi kan se på billedet. Akkorden bliver grebet som før omtalt men blot med tilføjelse af tonen G på 6. streng (E strengen) i 3. bånd. 4. og 5. streng er dæmpet.

am7am7

En anden meget populær måde at gribe Am7 akkorden på er ved at gribe den i 5. bånd med akkord omvendingen: GCEA fra 4. streng til 1. streng. Man kan også vælge denne omvending med samme fingersætning, blot med løs A. streng (5. streng): AGCEx hvor x står for at 1. streng er dæmpet. am7

Fordelen ved at bruge disse to omvendinger er at den halve barré akkord gør det nemt at huske akkorden. Vi ved jo at en ren Am (A mol) akkord tages på denne måde i 5. bånd:

Hvis vi sammenligner en Am med en Am7 og en Am6 ser vi at det er 4. streng der ændrer sig. I Am bruger vi 7. bånd på 4. streng. i Am7 bruger vi 5. bånd på 4. streng og i Am6 bruger vi 4.bånd på 4. streng.

Prøv at se på billedet - så kan du se hvor nemt det er at huske de 3 akkorder. Fokuser på 4. streng!am6am
 am7

 

Anonyms billede

Facebook kommentarer