Kirketonearter

Du er her

Wes Montgommery

Der findes 7 kirketonearter som alle har de samme toner, fundet på klaverets hvide tangeneter, som på guitaren svarer til at man spiller uden fortegn

De 7 kirketonearter

Kæde:/Tonetrin*

I

#b

II

#b

III

IV

#b

V

#b

VI

#b

VII

Navn:

1

C

-

D

-

E

F

-

G

-

A

-

B

Ionisk(dur)

2

D

-

E

F

-

G

-

A

-

B

C

-

Dorisk

3

E

F

-

G

-

A

-

B

C

-

D

-

Frygisk

4

F

-

G

-

A

-

B

C

-

D

-

E

Lydisk

5

G

-

A

-

B

C

-

D

-

E

F

-

Mixolydisk

6

A

-

B

C

-

D

-

E

F

-

G

-

Æolisk(mol)

7

B

C

-

D

-

E

F

-

G

-

A

-

Lorisk

#b = den tone som gives når den tone som står før og efter den tone du kigger på bliver spillet.
F.eks. står der et G efter, så får vi et: Gb.
Står der et F før så får vi et F#.
Bemærk at F# og Gb er samme tone (klinger ens)

Kæden giver tonerne: C D E F G A B, som er en 7 tones kirketonars kæde og har de samme toner som C dur skalaen og samtidig også
det som vi kender som stamtoner..
De toner som er i kirketonearterne bliver alle spillet på de hvide tangenter på klaveret.
Dermed ikke sagt at du ikke må spille # og b i en kirketoneart. Det kan du sagtens,
du rykker bare grundtonen, ligesom vi kender det fra kvintcirklen og får derved en anden
toneart. Du kan derfor vælge at starte durskalaen på D, og får dermed et E it Dorisk, osv.
Der skal man selvfølgelig huske fortegn, så formlerne kommer til at passe, her tænker jeg på
intervaller der afgør om du i en skala spiller dur, mol, dorisk osv.

Er du i tvivl om hvad jeg taler om så husk at vælge i menuen foroven.

I dette skema kan vi se hvordan man udnytter de 7 stamtoner, man starter med Dur, og fortsætter med
Dorisk som det tydeligt ses. Tonerne forskubbes.

Kirketonearter

Ionisk(Dur)

C

D

E

F

G

A

B

Dorisk

D

E

F

G

A

B

C

Frygisk

E

F

G

A

B

C

D

Lydisk

F

G

A

B

C

D

E

Mixolydisk

G

A

B

C

D

E

F

Æolisk(mol)

A

B

C

D

E

F

G

Lorisk

B

C

D

E

F

G

A

Dvs. at:

Skala:

Starter på:

Dvs. durskalaens tonetrin nr.:

Tone:

Dur

I

1

C

Dorisk

II

2

D

Frygisk

III

3

E

Lydisk

IV

4

F

Mixolydisk

V

5

G

Æolisk

VI

6

A

Lorisk

VII

7

B

 

Dur skalaens modaler

Modal:

Ionisk

Dorisk

Frygisk

Lydisk

Mixolydisk

Æolisk

Lokrisk

Tonearten C: (akkorder:)

C

Dm

Em

F

G

Am

Bdim-Bmol b5

Akkordteori:

Ton.

Smp.

Dmp.

Subdom.

Dom.

Tmp.

 

Tonetrin

I

ii-

iii-

IV

V

vi-

vii°

Uden fortegn (# eller b)

C

D

E

F

G

A

B

Med #:

G

A

B

C

D

E

F#

D

E

F#

G

A

B

C#

A

B

C#

D

E

F#

G#

E

F#

G#

A

B

C#

D#

B

C#

D#

E

F#

G#

A#

F#

G#

A#

B

C#

D#

E#

C#

D#

E#

F#

G#

A#

B#

Med b:

F

G

A

Bb

C

D

E

Bb

C

D

Eb

F

G

A

Eb

F

G

Ab

Bb

C

D

Ab

Bb

C

Db

Eb

F

G

Db

Eb

F

Gb

Ab

Bb

C

Gb

Ab

Bb

Cb

Db

Eb

F

Cb

Db

Eb

Fb

Gb

Ab

Bb

Anonyms billede

Facebook kommentarer