Sådan finder du molakkorden vha. den numeriske akkordprogression og kvintcirklen

Du er her

Kvintcirklen

Vi har tidligere beskrevet hvordan man transponerer via kvintcirklen og vi har også vist hvordan man finder molakkorderne via de numeriske akkordprogressioner, men i denne artikel tydeliggør vi det endnu mere. Vi skærer det ud i pap om du vil.

Fra tidligere lektioner omkring akkordprogressioner og transponering ved vi at vi bruger følgende romerske numeriske tal som oversigt over toner:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Og med stamtoner:

I

II

III

IV

V

VI

VII

C

D

E

F

G

A

B

Vi ved også at molparallelen ligger på følgende trin:

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

 

 

 

Med akkorder:

I

II

III

IV

V

VI

VII

C

D

E

F

G

A

B

 

Dm

Em

 

 

Am

 

Det kan vi skrive op på følgende måde:

I

IIm

IIIm

IV

V

VIm

VII

Hvor m=mol (engelsk M=minor).

Med brug af kvintcirklen sammen med opstillingen ovenover kan vi regne akkordsammenhænge indenfor en given toneart.

I tonearten A får vi følgende akkorder:

I

IIm

IIIm

IV

V

VIm

VII

A

B

C#

D

E

F#

G

 

Bm

C#m

 

 

F#m

 

I D dur får vi følgende akkorder:

I

IIm

IIIm

IV

V

VIm

VII

D

E

F#

G

A

B

C

 

Em

F#m

 

 

Bm

 

Vi kan med andre ord tælle os frem for at finde molparallel akkorderne.

Tæller du:
1-2-3-4-5-6-7 hvor 1=D, 4=G, og 5=A. Så ligger molakkorderne på 2. trin, 3.trin, og 6. trin.

Tæller du 6. trin op fra 1. havner du på 6. trin og her finder du Bm som er D akkordens parallel eller mere korrekt Tonikas eller I akkordens molparallel.
Tæller du 2. trin op fra 1. havner du på 2. trin og her finder du Em som er G akkordens parallel eller mere korrekt subDominantens eller IV akkordens molparallel.
Tæller du 3. trin op fra 1. havner du på 3. trin og her finder du F#m som er A akkordens parallel eller mere korrekt Dominantens eller VI akkordens molparallel.

Bemærk at denne måde at finde akkordsammenhænge på er betragtet ud fra toner og ikke akkorder.
Hvis vi skulle bruge en formel til at regne akkordsammenhængene med fra ovenstående eksempler kunne vi bruge kvintcirklens I, IV, og V. Hhv. Tonika, Dominant, og Subdominant:

I

II

III

IV

V

VI

VII

C

D

E

F

G

A

B

Am

 

 

Dm

Em

 

 

Her finder vi molakkorderne ved at kigge inde i kvintcirklen. Hvis vi ønsker at finde mol akkorden til Iv kigger vi på F og indeni ser vi Dm.
Same gælder V, hvor vi finder G og kigger indeni cirklen og finder Em.

Kvintcirklen
Kvintcirklen

Hvis vi ønsker at finde samme forhold i D dur kan vi bruge samme formel:

I

II

III

IV

V

VI

VII

D

E

F#

G

A

B

C#

Bm

 

 

Em

F#m

 

 

Tip
Har du ikke lige kvintcirklen i nærheden kan du bruge følgende fremgangsmåde, som er meget nemt du finder den akkord du vil finde mol på og tæller 6 trin op fra den position du står i:

Ønsker du at finde molakkorder der passer sammen med D dur:

Tæller du normalt:
1-2-3-4-5-6-7 hvor 1=D, 4=G, og 5=A som bliver Im = F#m, Ivm=Em, og Vm = Bm, men her kræver det at du har kvintcirklen foran dig. Har du ikke det kan du istedet tælle 6. trin op fra den akkord du vil finde molparallelen på:
1-2-3-4-5-6-7 hvor 1=D, 6=Bm

D-durs molparallel er F#m - sådan finder du den
For at regne molakkorden ud der passer sammen med D, går du 6. trin op fra D. Tæller du 6. trin op fra 1. havner du på 6. trin og her finder du Bm som er D akkordens parallel eller mere korrekt Tonikas eller I akkordens molparallel.

G-durs molparallel er Em - sådan finder du den
Tæller du 6. trin op fra 4. trin havner du på 6. trin og her finder du Em som er G akkordens parallel eller mere korrekt subDominantens eller IV akkordens molparallel.

A-durs molparallel er Bm - sådan finder du den
Tæller du 6. trin op fra 5. trin havner du på 6. trin og her finder du F#m som er A akkordens parallel eller mere korrekt Dominantens eller V akkordens molparallel.

DEF#GABC#

D

 

 

 

 

Bm

 

1

2

3

4

5

6

 

 Em G   
56 1234
  F#m A  
456 123

 1 = dur akkord - 6 = mol akkord. 

Ønsker du at finde molakkorder der passer sammen med C dur:

Tæller du:
1-2-3-4-5-6-7 hvor 1=C, 4=F, og 5=G.

Tæller du 6. trin op fra 1. havner du på 6. trin og her finder du Am som er C akkordens parallel eller mere korrekt Tonikas eller I akkordens molparallel.

Tæller du 6. trin op fra 4. havner du på 6. trin og her finder du Dm som er F akkordens parallel eller mere korrekt subDominantens eller IV akkordens molparallel.

Tæller du 6. trin op fra 5. havner du på 6. trin og her finder du Em som er G akkordens parallel eller mere korrekt Dominantens eller V akkordens molparallel.
 

CDEFGAB

C

 

 

 

 

Am

 

1

2

3

4

5

6

 

 Dm F   
56 1234
  Em G  
456 123

Tip
Du kan regne tonerne ud ved at kigge på den løse 5. streng:

Bånd

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

# Toner

A

A#

B

C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B toner

A

Bb

B

C

Db

D

Eb

E

F

Gb

G

Ab

A

Anonyms billede

Facebook kommentarer