Skalaer

At kunne spille en skala på guitaren er af yderste vigtighed. Ved at lære og terpe skalaer på din guitar får du en masse nyttige øvelser i at flytte fingrene på gribebrættet.  Du får også en bedre forståelse af hvor tonerne findes på guitaren og hvordan det kan være, at nogle toner klinger bedre sammen end andre, da du også lærer en del musikteori helt automatisk. På denne side kan du slå en skala op. Vælg f.eks mol eller dur i oversigten eller en kirketoneart eller den moderne pentaton skala. Du får også mulighed for at se eksempler på hvordan man spiller de forskellige skalaer. Der findes øveleser i Dur og Pentaton og flere er på vej.

Dur skala

C dur skala på gribebrættet

Skalapositioner - hvad er det?

De fem forme som vi kalder "Skala positioner" er en smart måde at spille en skala på. Fordelene er:

 • Fem måder at spille en skala på
 • Du lærer gribebrættet at kende
 • Du behøver ikke tænke på hvad tonerne hedder
 • Du tænker i fingre og ikke i toner
 • Skift toneart nemt ved at finde grundtonen

Læs mere og se alle vores skalapositioner her 

Se/skjul en oversigt over skalapositionerne ved at klikke på "Skalapositioner" her nedenunder.

Dur skala positioner

Dur skala position 1

Dur skala position 4

Dur skala position 2

Position 5

Dur skala position 3

Mol skala positioner

Mol skala positioner

Ren mol skala

Position 1

Position 4

Position 2

Position 5

Position 3

Harmonisk mol skala

Position 1

Position 4

Position 2

Position 5

Position 3

Melodisk mol skala

Position 1

Position 4

Position 2

Position 5

Position 3

Pentaton skala positioner

Pentaton skala positioner

dur pentaton skala

Position 1

Position 4

Position 2

Position 5

Position 3

mol pentaton skala

Position 1

Position 4

Position 2

Position 5

Position 3

blues pentaton skala

Position 1

Position 4

Position 2

Position 5

Position 3

Kirketonearte positioner

Kirketonearter

frygisk skala positioner

frygisk skala position 1

frygisk skala position 2

frygisk skala position 3

frygisk skala position 4

Position 5

lydisk skala positioner

lydisk skala position 1

lydisk skala position 2

lydisk skala position 3

lydisk skala position 4

Position 5

Dorisk skala positioner

Dorisk skala position 1

Dorisk skala position 2

Dorisk skala position 3

Dorisk skala position 4

Position 5

lokrisk skala positioner

lokrisk skala position 1

lokrisk skala position 2

lokrisk skala position 3

lokrisk skala position 4

Position 5

Skala øvelser

Pentaton skala øvelser

Pentaton skala
 • C dur skala toner 7 toner som bliver til 5 (pentaton)

  Tager vi en durskala: I C-dur, er der 7 toner (starter forfra ved den 8. tone), kan vi fjerne 2 toner for at få 5 toner, det kalder man pentaton.

 • C-dur lavet om til C-pentaton (noder og tabs)

  C dur lavet om til pentaton (c-mol pentaton) = 5 toner! Den fjerde og den syvende tone fjernes fra en dur skala for at lave den om til en pentaton skala.

  • Første tone: C
  • Anden tone: D
  • Tredje tone: E
  • Fjerde tone: G
  • Femte tone: A
  • X = den tone som du skal fjerne eller ignorere fra durskalaen Fjernede toner: F og B som er ½ tone intervaller
 • C-dur lavet om til C-pentaton (nodeeksempel)

  Vi fjerner halvtone intervallerne (vist med sort firkant)

 • Pentaton eks. 1 - Med start på 5.str:

  Her ser vi hvordan vi ved at fjerne 4 og 6 tone fra dur skalaen ender med 5 toner = pentaton.
  Dette eksempel starter på 5. streng

 • Pentaton eks. 2 - Med start på 6.str:

  Her ser vi hvordan vi ved at fjerne 4 og 6 tone fra dur skalaen ender med 5 toner = pentaton
  Dette eksempel starter på 6. streng

 • A pentaton form1 med slut på 1. pos c dur akkord

  vi starter med at spille nogle toner fra a pentaton og spiller op til en durakkord, meget brugt bla. af Reverend Gary Davis på Sally Where Did You Get Your Liqur from og Cincinatti Rag.

 • A pentaton til 1 pos c dur akkord eks 2

  Samme som "a pentaton form1 med slut på 1. pos c dur akkord" men denne gang med løs streng FØR akkord for at vise at man sagtens også kan bruge løse strenge og stadig få gavn af en indøvet fingersætning!

 • C dur alm 5str slut på Am pentaton 5b.

  Her starter vi med en alm. C-dur fingerstillings skala, og skifter så til a-pentaton, 1. form. Prøv selv at regne ud hvor skiftet er. Hvis du har lært skalaerne udenad hver i sær skulle det være ret nemt.

 • Pentaton form a1+c2 slut 5b

  samme som i forrige eksempel, men denne gang slut på 5bånd, som er der hvor form1, startede

 • Pentaton form a1+c2

  med denne smarte "fingerrute/båndrute", kan du lettere finde rundt på gribebrættet. Begge dele kan bruges i toneartet A-dur. Vi forestiller os at den melodi du improviserer til kører i A-dur, spiller du så på 5. bånd med form1, får du molpentaton, som er opkaldt efter durtonerarten, eller hedder det samme som toneartet vi spiller i, selv om den er dur og form1, er mol, men form1, er jo kun mol i navnet, fordi den er baseret på molskalaen fingerstilling, den er hverken dur eller fordi pentaton er hverken dur eller mol, den kan bruges til begge. Spillede du samme eksempel ved at starte på 3.bånd (form1), (g) og slutte på 6.bånd (Bb) så ville idéen stadig kunne bruges, du ville så bare spille i Bb dur. Gmol er molparallel til Bbdur, og Gdur.

 • Pentaton improvisation i A dur

  Den ene guitar spiller udelukkende A i samtlige takter, mens du spiller solo.

 • Pentaton improvisation i tonearten A dur opgave

  Som i tidligere lektion spiller den ene guitar udelukkende A i samtlige takter, mens du spiller solo.

Pentaton Dur skala

 • A country pentaton skala

  Countrypentaton fordi du spiller en "A pentaton form 1" i 5 bånd (se eksempler ovenover), men laver den om til "dur pentaton" dvs fjerner toner fra en durskala spillet i 5 bånd som så = F# mol, som er molparallel til A-dur. Med andre ord når du ændrer fingerstilling fra Mol til Dur så får du en countrypentaton "sound"

Pentaton Mol skala

 • Dur-pentaton form2 eller mol-pentaton form 1

  Denne fingerpos. kan enten hedde molpentaton form 1 eller durpentaton form 2. Afhænigt af hvor på guitarens hals du spiller den.
  Her spillet i bånd 8. grundtonen er dermed C dur pentaton hvis man betragter det ud fra tonika med grundtone på 6. streng, men husk alle toner kan fungere som grundtoner i pentatonskalaen (form 2). Denne kan også ligeså godt være en A mol pentaton skala (form 1).
  Som du kan se så er tonerne i durpenta form 2 og molpenta form 2 identiske.

Dur skala øvelser

C dur skala
G dur skala
A dur skala
 • A dur skala med løse strenge

  Med start på det dybeste A på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav som C (i det her tilfælde)

 • Eks. 4 (A dur)

  Fra A-dur (tonika) til D-dur (subdominant)

E dur skala
 • E dur skala (løse strenge)

  Med start på det dybeste E på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav som C (i det her tilfælde). Om vi bruger standard stemning så er E den dybeste tone på guitaren (fås ved at anslå den dybe E streng, dvs. 6. Streng løs)

 • Eks. 1 (E dur)

  Her spiller vi i E-dur og slutter på tonika akkorden (dvs. E i dette tilfælde)

 • Eks. 2 (E dur)

  Samme som Eks.1 men med slut på akkord og ikke (blot) grundtone

D dur skala
 • D dur skala (løse strenge)

  Med start på det dybeste D på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav

Skala teori

 • A-mol pentaton

  Når vi spiller i A har A-mol pentaton tonerne: A-C-D-E-G og ikke A-B-D-E-F# (A-Cb-D-E-Gb), som man k
 • Mol pentaton

  Mol pentaton skalaen findes ved at fjerne 2 og 6 trin fra den rene mol-skala
 • A-dur pentaton

  Som navnet antyder så er A dur pentaton skalaen lavet ud fra en Dur skala.
 • Dur pentaton

  Dur pentaton skalaen findes ved at fjerne 4 og 7 trin fra dur-skalaen.
 • Dur skalaen

  Dur skalaen er en meget vigtig skala der bliver hyppigt brugt indenfor populær musik.
 • Dur og mol pentaton

  Musikteoretisk er en pentaton skala hverken dur eller mol.