Skala øvelser

Her får du en række øvelser i at spille skalaer på guitaren. Hermed får du tonerne ind i fingrene og kan derfor nemmere huske skalaerne.
Det er vigtigt at kunne spille sine skalaer, og ikke kun kende dem i teorien.

Skala øvelser

Pentaton skala øvelser

Pentaton skala
 • Pentaton improvisation i A dur

  Den ene guitar spiller udelukkende A i samtlige takter, mens du spiller solo.

 • Pentaton improvisation i tonearten A dur opgave

  Som i tidligere lektion spiller den ene guitar udelukkende A i samtlige takter, mens du spiller solo.

 • C dur skala toner 7 toner som bliver til 5 (pentaton)

  Tager vi en durskala: I C-dur, er der 7 toner (starter forfra ved den 8. tone), kan vi fjerne 2 toner for at få 5 toner, det kalder man pentaton.

 • C-dur lavet om til C-pentaton (noder og tabs)

  C dur lavet om til pentaton (c-mol pentaton) = 5 toner! Den fjerde og den syvende tone fjernes fra en dur skala for at lave den om til en pentaton skala.

  • Første tone: C
  • Anden tone: D
  • Tredje tone: E
  • Fjerde tone: G
  • Femte tone: A
  • X = den tone som du skal fjerne eller ignorere fra durskalaen Fjernede toner: F og B som er ½ tone intervaller
 • C-dur lavet om til C-pentaton (nodeeksempel)

  Vi fjerner halvtone intervallerne (vist med sort firkant)

 • Pentaton eks. 1 - Med start på 5.str:

  Her ser vi hvordan vi ved at fjerne 4 og 6 tone fra dur skalaen ender med 5 toner = pentaton.
  Dette eksempel starter på 5. streng

 • Pentaton eks. 2 - Med start på 6.str:

  Her ser vi hvordan vi ved at fjerne 4 og 6 tone fra dur skalaen ender med 5 toner = pentaton
  Dette eksempel starter på 6. streng

 • A pentaton form1 med slut på 1. pos c dur akkord

  vi starter med at spille nogle toner fra a pentaton og spiller op til en durakkord, meget brugt bla. af Reverend Gary Davis på Sally Where Did You Get Your Liqur from og Cincinatti Rag.

 • A pentaton til 1 pos c dur akkord eks 2

  Samme som "a pentaton form1 med slut på 1. pos c dur akkord" men denne gang med løs streng FØR akkord for at vise at man sagtens også kan bruge løse strenge og stadig få gavn af en indøvet fingersætning!

 • C dur alm 5str slut på Am pentaton 5b.

  Her starter vi med en alm. C-dur fingerstillings skala, og skifter så til a-pentaton, 1. form. Prøv selv at regne ud hvor skiftet er. Hvis du har lært skalaerne udenad hver i sær skulle det være ret nemt.

 • Pentaton form a1+c2 slut 5b

  samme som i forrige eksempel, men denne gang slut på 5bånd, som er der hvor form1, startede

 • Pentaton form a1+c2

  med denne smarte "fingerrute/båndrute", kan du lettere finde rundt på gribebrættet. Begge dele kan bruges i toneartet A-dur. Vi forestiller os at den melodi du improviserer til kører i A-dur, spiller du så på 5. bånd med form1, får du molpentaton, som er opkaldt efter durtonerarten, eller hedder det samme som toneartet vi spiller i, selv om den er dur og form1, er mol, men form1, er jo kun mol i navnet, fordi den er baseret på molskalaen fingerstilling, den er hverken dur eller fordi pentaton er hverken dur eller mol, den kan bruges til begge. Spillede du samme eksempel ved at starte på 3.bånd (form1), (g) og slutte på 6.bånd (Bb) så ville idéen stadig kunne bruges, du ville så bare spille i Bb dur. Gmol er molparallel til Bbdur, og Gdur.

Pentaton Dur skala

 • A country pentaton skala

  Countrypentaton fordi du spiller en "A pentaton form 1" i 5 bånd (se eksempler ovenover), men laver den om til "dur pentaton" dvs fjerner toner fra en durskala spillet i 5 bånd som så = F# mol, som er molparallel til A-dur. Med andre ord når du ændrer fingerstilling fra Mol til Dur så får du en countrypentaton "sound"

Pentaton Mol skala

 • Dur-pentaton form2 eller mol-pentaton form 1

  Denne fingerpos. kan enten hedde molpentaton form 1 eller durpentaton form 2. Afhænigt af hvor på guitarens hals du spiller den.
  Her spillet i bånd 8. grundtonen er dermed C dur pentaton hvis man betragter det ud fra tonika med grundtone på 6. streng, men husk alle toner kan fungere som grundtoner i pentatonskalaen (form 2). Denne kan også ligeså godt være en A mol pentaton skala (form 1).
  Som du kan se så er tonerne i durpenta form 2 og molpenta form 2 identiske.

Dur skala øvelser

C dur skala
G dur skala
A dur skala
 • A dur skala med løse strenge

  Med start på det dybeste A på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav som C (i det her tilfælde)

 • Eks. 4 (A dur)

  Fra A-dur (tonika) til D-dur (subdominant)

E dur skala
 • E dur skala (løse strenge)

  Med start på det dybeste E på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav som C (i det her tilfælde). Om vi bruger standard stemning så er E den dybeste tone på guitaren (fås ved at anslå den dybe E streng, dvs. 6. Streng løs)

 • Eks. 1 (E dur)

  Her spiller vi i E-dur og slutter på tonika akkorden (dvs. E i dette tilfælde)

 • Eks. 2 (E dur)

  Samme som Eks.1 men med slut på akkord og ikke (blot) grundtone

D dur skala
 • D dur skala (løse strenge)

  Med start på det dybeste D på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav