Dur skala

Tonetrin:
1-1-½-1-1-1-½
C dur skala
I musikteori, er dur skalaen eller den ioniske skala en af de diatoniske skalaer. Den består af syv forskellige toner, plus en ottende der er en gentagelse af den første en oktav højere. I solfege svarer disse toner til stavelserne "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti / Si, (Do)", "Do" i parentes ved slutningen er den grundtonen en oktav højre. Den enkleste dur skala til at skrive eller spille på klaver, er C-dur, da den spilles på stamtonerne ABCDEFG, som er de hvide tangenter, og da den ikke bruger de sorte tangenter (fortegn).

Her er 5 måder at spille skalaen på guitarens gribebræt. Man kalder det for Former. Visse bøger kalder det også for Modes.

Form 1Form 2Form 3Form 4Form 5

Skalaens opbygning (intervaller)

Trin1

1

Trin2

1

Trin3

½

Trin4

1

Trin5

1

Trin6

1

Trin7

½

Beskrivelse

I musikteori, er dur skalaen eller den ioniske skala en af de diatoniske skalaer. Den består af syv forskellige toner, plus en ottende der er en gentagelse af den første en oktav højere. I solfege svarer disse toner til stavelserne "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti / Si, (Do)", "Do" i parentes ved slutningen er den grundtonen en oktav højre. Den enkleste dur skala til at skrive eller spille på klaver, er C-dur, da den spilles på stamtonerne ABCDEFG, som er de hvide tangenter, og da den ikke bruger de sorte tangenter (fortegn).