Skala tabs

Eks. 4 (A dur)

Fra A-dur (tonika) til D-dur (subdominant)

Dur-pentaton form2 eller mol-pentaton form 1

Denne fingerpos. kan enten hedde molpentaton form 1 eller durpentaton form 2. Afhænigt af hvor på guitarens hals du spiller den.

Fra tonika til subdominant (D til G)

Fra tonika til subdominant (D til G)

Pentaton form a1+c2 slut 5b

samme som i forrige eksempel, men denne gang slut på 5bånd, som er der hvor form1, startede

Eks. 6 (G dur)

Fra tonika til subdominant (G til C)

Pentaton form a1+c2

med denne smarte "fingerrute/båndrute", kan du lettere finde rundt på gribebrættet. Begge dele kan bruges i toneartet A-dur.

C dur skala 1. Oktav

Løse strenge kan ikke transponeres (kan ikke flyttes). Anbefalet fingersætning: start med 3.

Pentaton improvisation i A dur

Den ene guitar spiller udelukkende A i samtlige takter, mens du spiller solo.

C dur 1 oktav toner (8. Bånd)

Her har du tonerne i en C dur skala

Pentaton improvisation i tonearten A dur opgave

Som i tidligere lektion spiller den ene guitar udelukkende A i samtlige takter, mens du spiller solo.

C dur skala 1. Og 2. Oktav - Eks. 1 til 3

En dur skala spillet over første og anden oktav

G dur skala fra 6. til 1. streng

Denne skala kan transponeres. Eksemplet nedenunder er i G dur, men kan nemt rykkes.

C dur skala 1. Og 2. Oktav - Eks. 4 til 8

En C dur skala over første og anden oktav

C dur skala 1. Oktav - 2 stemmigt eksempel (tabs+noder)

En god øvelse. Både for fingre og øre.

C dur skala toner 7 toner som bliver til 5 (pentaton)

Tager vi en durskala: I C-dur, er der 7 toner (starter forfra ved den 8.

C dur skala (løse strenge)

Med start på det dybeste C på guitaren.

C-dur lavet om til C-pentaton (noder og tabs)

C dur lavet om til pentaton (c-mol pentaton) = 5 toner!

G dur skala (løse strenge)

Med start på det dybeste G på guitaren. Inden for den samme oktav som det dybe C

Pentaton eks. 1 - Med start på 5.str:

Her ser vi hvordan vi ved at fjerne 4 og 6 tone fra dur skalaen ender med 5 toner = pentaton.
Dette eksempel starter på 5. streng

D dur skala (løse strenge)

Med start på det dybeste D på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav

Pentaton eks. 2 - Med start på 6.str:

Her ser vi hvordan vi ved at fjerne 4 og 6 tone fra dur skalaen ender med 5 toner = pentaton
Dette eksempel starter på 6. streng

A dur skala med løse strenge

Med start på det dybeste A på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav som C (i det her tilfælde)

A pentaton form1 med slut på 1. pos c dur akkord

vi starter med at spille nogle toner fra a pentaton og spiller op til en durakkord, meget brugt bla.

E dur skala (løse strenge)

Med start på det dybeste E på guitaren. En oktav dybere end det dybeste C. Derfor IKKE indenfor den samme oktav som C (i det her tilfælde).

A pentaton til 1 pos c dur akkord eks 2

Samme som "a pentaton form1 med slut på 1.

Eks. 1 (E dur)

Her spiller vi i E-dur og slutter på tonika akkorden (dvs. E i dette tilfælde)

C dur alm 5str slut på Am pentaton 5b.

Her starter vi med en alm. C-dur fingerstillings skala, og skifter så til a-pentaton, 1. form. Prøv selv at regne ud hvor skiftet er.

Eks. 2 (E dur)

Samme som Eks.1 men med slut på akkord og ikke (blot) grundtone

A country pentaton skala

Countrypentaton fordi du spiller en "A pentaton form 1" i 5 bånd (se eksempler ovenover), men laver den om til "dur pentaton" dvs fjerner toner fra