6

Durakkord med en sekst tilføjet. Kvinten er ofte udeladt.

Interval

1 3 5 6