7

Tonerne fra dur + lille terts = 7er akkord
(lille septim fra grundtonen)
Med andre ord: samme opbygning som dur, men med en fjerde tone = den lille 7er, deraf navnet septim.
Firklangen består af en dur treklang + en mol 7'er.
Akkorden kaldes også Dominant7, da den mest bruges som dominant akkord.

Interval

1 3 5 b7