Aug

Grundtone + stor terts + stor terts = forstørret akkord
(kvint forhøjet)/ forstørret treklang. Den deler oktaven i tre lige store dele, hver del er en stor ters. Da intervallerne er lige store, er det likegyldigt hvilken tone der er grundtone. Den samme akkord gælder som 3.

Interval

1 3 #5