m6

Molakkord med en sekst i tillæg. Kvinten er ofte udeladt
(stor sekst fra grundtonen)

Interval

1 b3 5 6