m7

Samme opbygning som mol men med en fjerde tone tilføjet
+ lille terts = mol7 akkord
(lille septim fra grundtonen) = Septim molakkord.

Interval

1 b3 5 b7