Maj7

Duropbygning + stor terts = maj7 akkord
(stor septim fra grundtonen)
Stor septim. Maj er forkortelse for engelske major som betyder stor

Interval

1 3 5 7