Sus

Grundtone + kvart (terts suspended) + kvint= sus (udvidet) sus opkaldes efter kvarten (og ikke grundtonen eller kvinten osv).
En Sus-akkord er oftest tonika. Sus er forkortelse for det engelske "suspension" som betyder forlænget/udvidet. Den forventede spænding som dominanten skabert i en septimakkord bliver stadig i tonika ved at udelade tersen, og erstatte denne med 4 (kvarten) som modlsvarer septimen i dominant septimakkorden.
Bemærk at Csus og Csus4 er det samme.

Interval

1 4 5