sus2

Grundtone + sekund + kvint = sus2 (udvidet) akkord
sus2 opkaldes efter sekunden (anden tone fra grundtonen)

Interval

1 2 5