sus4

Grundtone + kvart (terts suspended) + kvint= sus4 (udvidet) sus4 opkaldes efter kvarten (og ikke grundtonen eller kvinten osv).
En Sus-akkord er oftest tonika. Sus er forkortelse for det engelske "suspension" som betyder forlænget/udvidet. Den forventede spænding som dominanten skabert i en septimakkord bliver stadig i tonika ved at udelade tersen, og erstatte denne med 4 (kvarten) som modlsvarer septimen i dominant septimakkorden.

Interval

1 4 5